Eerst De Klas gaat stoppen

Uitgelicht op: 29-11-2016 om 14:43 in: Nieuws

Sinds 2009 bestaan de traineeships in het onderwijs, eerst alleen Eerst De Klas (EDK), vanaf 2013 ook het OnderwijsTraineeship (OTS). We zijn met elkaar heel trots op wat deze trajecten hebben opgeleverd. In de zomer is de laatste tranche, 8, gestart en zal nog lopen tot 2018. Momenteel wordt er gewerkt aan een herontwerp van het traineeship. 

U kunt meer informatie vinden over het herontwerp van het traineeship in deze brief. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website www.traineesinhetonderwijs.nl.

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Sanne van Kempen, projectleider van het project
Trainees in het onderwijs (sannevankempen@traineesinhetonderwijs.nl, 0625639741).