Meten is weten

Uitgelicht op: 19-05-2015 om 17:11 in: Nieuws

Vele partijen zijn betrokken bij en hebben belangen in Eerst De Klas. Het is dan ook niet vreemd dat er onderzoek gedaan wordt naar de effecten en opbrengsten van het traineeprogramma. Concreet gaat het om vier studies.

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Dialogic voerde een impactmeting uit waarbij onder andere gekeken wordt naar het oordeel van betrokkenen over het programma, knelpunten en succesfactoren en de loopbaan van alumni. Dit onderzoek is een vast onderdeel van Eerst De Klas en is bedoeld om het traineeprogramma vanuit de stuurgroep waar nodig aan te passen of te verbeteren.  

De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen kijkt specifiek naar de begeleiding die deze groep startende docenten krijgt: blijven zij hierdoor langer in het vak? Dit onderzoek is verbonden aan het landelijke project “begeleiding startende leraren”, gericht op het terugdringen van het lerarentekort.

Het onderzoek van het Centraal Planbureau richt zich op ‘additionaliteit’: levert Eerst De Klas extra eerstegraads leraren op? Stimuleert het mensen om het onderwijs in te gaan die dit zonder Eerst De Klas niet zouden hebben gedaan? Het CPB voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek is onderdeel van een grote effectstudie.

Het ICLON, Graduate School of Teaching van de Universiteit Leiden, tenslotte, doet een kwalitatief onderzoek naar professionele ruimte van trainees. In hoeverre krijgen deze jonge docenten op hun school tijd en ruimte voor de eigen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling? Dit onderzoek is beperkt van omvang en betreft maximaal 20 trainees.

De uitvoerende partijen kennen elkaars onderzoeken en gaan hun vragenlijsten zoveel mogelijk samenvoegen. Houd deze webpagina goed in de gaten; zodra er onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen we hierover berichten.