Project Siemens - Nienke en Goke

Uitgelicht op: 26-10-2017 om 14:44 in: Bedrijven

EDK-trainees Nienke en Goke (tranche VIII) voeren een opdracht uit bij Siemens. Zij vertellen hieronder wat hun ervaringen zijn bij het bedrijf:


Wat is jullie eerste indruk?
Siemens is een groot bedrijf met een vrij open cultuur: we konden bijvoorbeeld meteen bij de 'stand up scrum sessie' aansluiten en we kregen te horen wat er goed gaat binnen het project en ook wat minder goed gaat. Mensen komen meteen voor hun mening uit. Dat zorgt ervoor dat we niet hoeven te gissen naar wat er wordt bedoeld.
 

Vertel eens iets over de opdracht? Wat is de bedoeling, waar zijn jullie mee bezig?
Onze opdracht was in eerste instantie heel open. Onze wens was om iets met duurzaamheid en innovatie te doen. In overleg met ons eerste aanspreekpunt binnen Siemens hebben we gesprekken gehad bij Siemens Mobility. Daar zijn we nu betrokken bij het 'Talking Traffic' project, waarbij binnen een samenwerking met overheid en andere bedrijven software wordt ontwikkeld die moet helpen de weg efficiënter te gebruiken (Programma Beter Benutten). Bijvoorbeeld: Een weggebruiker krijgt via een app een snelheidsadvies om precies bij groen licht bij het volgende verkeerslicht aan te komen. Nu willen wij op basis van berekeningen een toevoeging maken waarbij een gebruiker voor iedere situatie ook weet hoeveel uitstoot er bespaard is door dit advies te volgen.
 

Wat valt je op aan deze wereld (buiten het onderwijs)? Wat neem je mee in het leraarschap? Wat verrijkt jullie (of wat helemaal niet)?
Het valt ons op dat werken bij Siemens heel verschillend kan zijn, afhankelijk van het team of de afdeling waar je werkzaam bent. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt in technische ruimtes waar ze de besturingssystemen van sluizen, tunnels, en dergelijke simuleren. Andere teams werken vanaf flexplekken en overleggen in creatief ingerichte 'brainstorm'-ruimtes. In zekere zin is dit binnen het onderwijs ook zo, maar je bent in het onderwijs ook veel met je eigen klassen en leerlingen bezig, terwijl je bij Siemens vrijwel iedere werkdag met je teamleden in één ruimte aan je gezamenlijke teamdoelen werkt. Wat ons verder opvalt is dat veel mensen nieuwsgierig zijn naar ons programma en daar erg positief op reageren.