Project UWV - Koen en Daan

Uitgelicht op: 17-05-2018 om 11:49 in: Deelnemers

Wat voor project hebben jullie uitgevoerd en waar? 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij UWV. Onze eerste gedachte bij dit onderwerp was: “Zijn de verantwoordelijkheden van UWV niet inherent maatschappelijk verantwoord?” Dat klopt, maar bij UWV ligt de nadruk sterk op wat men buiten deze taken nog kan doen, zoals duurzame producten aanschaffen, automatisch lichten uit en activiteiten organiseren die de maatschappij verder helpen. We hebben dus gekeken naar wat voor maatschappelijke verantwoordelijke zaken UWV nog extra kan ondernemen buiten de reguliere activiteiten om.

Wat hebben jullie bij UWV gebracht? 

Onze opdracht vond plaats binnen de divisie Uitkeren. UWV bestaat uit veel verschillende divisies met eigen verantwoordelijkheden. De divisie Uitkeren is belast met het bijhouden en uitbetalen van uitkeringen in Nederland – een echte back office, dus. Hoewel het thema duurzaamheid (in termen van materiaalverbruik) hier slechts een kleine rol speelt, zijn er genoeg andere maatschappelijk verantwoorde activiteiten te bedenken, met name gericht op vitaliteit van werknemers. Daarom hebben wij vooral onderzocht in hoeverre het idee om iets te doen voor de maatschappij leeft onder de werknemers en wat voor activiteiten hierbij mogelijk zijn. Deze informatie hebben we onderverdeeld in een aantal sectoren, zodat het voor UWV overzichtelijk geworden is waar ze in kunnen investeren.

Wat was de meerwaarde voor jullie en jullie school? 

Gezien het sterke bedrijfsmatige karakter van ons onderzoek vonden we het moeilijk een directe meerwaarde voor onze school te vinden. Wél heeft het project een grote persoonlijke meerwaarde gehad. Zo hebben we uitgebreid kennisgemaakt met het sociale stelsel in Nederland en de verschillende bedrijfstakken van UWV. Ook zijn we meer te weten gekomen over onze persoonlijke drijfveren in ons werk, waaronder onze behoefte aan autonomie. Daarnaast zijn we ontzettend fijn begeleid bij UWV en hebben met erg leuke mensen gewerkt. Al met al kijken we tevreden terug op ons project in één van de belangrijkste organisaties van de Nederlandse maatschappij.