Project VO-raad - Hidde en Pleuni

Uitgelicht op: 17-05-2018 om 11:51 in: Deelnemers

Wat voor project hebben jullie gedaan? En bij welk bedrijf/welke organisatie? 

Wij hebben ons project uitgevoerd bij de VO-raad. De VO-raad heeft als doel het beste onderwijs voor leerlingen te organiseren. Dat doen ze door de belangen behartigen van schoolbesturen en door de sector te helpen zich te ontwikkelen bij het uitvoeren van beleid. Het lerarentekort is een actueel en belangrijk probleem. Veel acties zijn erop gericht om meer docenten te werven. Wij hebben juist gekeken naar scholen die hun onderwijs anders organiseren om op die manier minder docenten nodig te hebben, zonder af te doen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wat hebben jullie het bedrijf/de organisatie gebracht? 

We hebben verschillende vormen van het anders organiseren in kaart gebracht en de opbrengsten daarvan voor de leerlingen, docenten en scholen. Is het anders organiseren een oplossing voor het lerarentekort?

Daarnaast werd over verschillende onderwerpen onze mening gevraagd omdat wij docenten zijn, en bij de VO-raad vooral beleidsadviseurs werken. Dus een frisse blik en een mening van een docent die midden in het onderwijs staat.

Wat was de meerwaarde voor jullie en jullie school?

Voor onszelf was het de kans andere scholen te bezoeken en te zien hoe ze het onderwijs daar vormgeven. Op basis daarvan veranderde onze visie op onderwijs. De dingen waar wij echt enthousiast over waren hebben we meegenomen naar onze huidige scholen en geprobeerd het onderwijs op onze eigen school in die richting te ontwikkelen.

Verder zie je als docent veel voorbeelden van hoe het ook zou kunnen in je eigen klaslokaal en dat kun je gelijk toepassen.

Daarnaast hebben we een vollediger beeld van alles wat met onderwijs te maken heeft, omdat er buiten het klaslokaal ook ontzettend veel speelt waar je als docent geen weet van hebt.