Roel - 1982 - 5e Tranche

MA opleiding: Architecture & Building and planning
Schoolvak: Onderzoek & Ontwerpen met wiskunde

Met Eerst de Klas verwacht ik de opstart naar een gerichte carrière met een brede oriëntatie en het aanreiken van tools om daar een juiste invulling aan te geven. Een leerzame tijd met kansen voor zelfontplooiing en daarnaast het bieden van een hechte samenwerking binnen een multidisciplinair team. Het persoonlijkheidsweekend als onderdeel van het introductieprogramma heb ik als een goede start ervaren. Daarnaast verwacht ik bruggen te slaan naar onderwijs en bedrijfsleven met uitzicht op een baan.  

Ik heb niet één vast toekomstbeeld, maar ik zie meerdere kansen. Eerst De Klas zal mij de diverse invalshoeken laten ervaren. Vanuit meerdere kansen heb ik nu een voorkeur voor een managementfunctie bij een maatschappelijke organisatie gecombineerd met een eigen adviesbureau, hetgeen mijn leven over vijf jaar kan zijn.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”