Roos - 1986 - 5e Tranche

MA opleiding: Industrial Design
Schoolvak: Onderzoek & Ontwerpen met wiskunde

Ik vind Eerst de Klas een mooie kans om de in mijn studie opgedane kennis en vaardigheden over te kunnen brengen op jongeren. Juist het werken met jongeren biedt me een nieuwe uitdaging waardoor ik mezelf verder kan ontwikkelen op een manier die het bedrijfsleven me niet kan bieden. Daarnaast sluit het leiderschapsprogramma daar dan weer goed op aan doordat ik binnen het leiderschapsprogramma een kijkje in de keuken mag nemen bij topbedrijven en ik me kan oriënteren op een mogelijke toekomst in het bedrijfsleven.

Ik verwacht dat Eerst de Klas een gevarieerd traineeprogramma gaat zijn waarbinnen ik regelmatig situaties tegen kan komen waarbij ik uitgedaagd wordt om uit m'n comfortzone te stappen. Ik verwacht dat dit de leermomenten gaan zijn die een groot effect gaan hebben op mijn persoonlijke ontwikkeling.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”