Annelieke - 1989 - 5e Tranche

MA opleiding: History
Schoolvak: Klassieke talen

Ik verwacht veel te leren van én veel te geven aan de school en de bedrijven waarbij ik binnen Eerst de Klas betrokken zal zijn. Tijdens mijn studie heb ik bij de praktijkopdracht binnen het Leiden Leadership Programme gemerkt wat voor waarde een onafhankelijk advies van jonge mensen uit verschillende disciplines kan hebben voor een organisatie. Anderzijds leer je er zelf veel van, door bij verschillende bedrijven te zien hoe de structuur in elkaar steekt, hoe opdrachten worden binnengehaald en uitgevoerd en hoe de bedrijfsvoering in het algemeen werkt. "Bedrijfsleven" is een wat vage en brede term, waarin ik de komende twee jaar beter inzicht hoop te krijgen. Op school verwacht ik te ontdekken wat voor docent ik ben, allerlei manieren te leren om pubers mee te nemen in de stof en hen zo goed mogelijk bij te staan in hun ontwikkeling.

Over vijf jaar hoop ik het Eerst de Klas-programma met succes volbracht te hebben en in deeltijd werkzaam te zijn in het onderwijs als docent klassieken, wellicht met een nevenfunctie als mentor, decaan of coördinator. Daarnaast zou ik in deeltijd in het bedrijfsleven of een onderwijsgerelateerde organisatie willen werken of zelfs, een wild idee dat nog ergens in mijn achterhoofd rondzwerft, willen promoveren in de klassieken. Wie weet wat het gaat worden...?

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”