Giel - 1987 - 5e Tranche

MA opleiding: Classics and Ancient Near Eastern Civilizations & Wijsbegeerte
Schoolvak: Klassieke talen

Toen ik aan het eind van de middelbare school ervoor koos om klassieke talen te gaan studeren, was dat niet omdat ik al wist wat ik ermee wilde worden. Ik had geen idee. Ik maakte die keuze allereerst uit interesse, omdat ik geboeid was door de Griekse en Latijnse taal en cultuur, en in de Oudheid iets waardevols ervoer waar ik graag meer over wilde leren. Ik hoopte en verwachtte aan het einde van mijn studie ergens terecht te komen waar ik in het verlengde van die eerste interesse mijn plek zou vinden. Nu sta ik aan het einde. En de klas voelt nu als de ideale plek om de ideeën waar ik mee kennis heb gemaakt vruchtbaar te maken. Het mooie aan onderwijs is dat ik de kans krijg om diezelfde interesse te blijven volgen maar bovendien ook aan anderen over te dragen. Ik hoop dat Eerst de Klas mij helpt een inspirerende docent te worden die jonge mensen kan helpen hun eigen weg te vinden in het leven.

Eerst de Klas brengt mensen samen die bewust en met volle overtuiging voor het onderwijs hebben gekozen. Dat is een enorm voordeel voor een beginnende docent. Ik kijk ernaar uit met andere enthousiaste trainees samen te werken, om van hen te leren en elkaar onderling te stimuleren. Ik verwacht twee intensieve maar vooral ook boeiende en energieke jaren tegemoet te gaan, waarin ik mezelf – mede ook dankzij het leiderschapsprogramma - optimaal hoop te ontplooien. Waar dat me brengt over vijf jaar? Ik weet het echt niet. Misschien opent Eerst de Klas wel mogelijkheden waar ik nog helemaal niet aan gedacht had. Maar in ieder geval zorgt het programma nu al dat ik met veel vertrouwen de komende jaren tegemoet zie.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”