Tara - 1990 - 5e Tranche

MA opleiding: Mathematics
Schoolvak: Wiskunde

Tijdens mijn studie heb ik kort kennis gemaakt met het lesgeven en bedrijven, wat mij allebei zeer aansprak. Tegen het eind van mijn studie waren dit dan ook de richtingen waartussen ik een keuze wilde maken. Mijn motivatie om te solliciteren was dat ik mij bij Eerst de Klas zowel breed kan ontwikkelen als kan verdiepen in het onderwijs en het bedrijfsleven.

De komende twee jaar verwacht ik dat ik mijzelf zoveel mogelijk op zowel persoonlijk als professioneel vlak zal ontwikkelen. Door de afwisseling van het onderwijs en het bedrijfsleven verwacht ik dat Eerst de Klas heel leerzaam en interessant wordt. De praktijkervaring die ik hierbij op zal doen, zal mij helpen om een weloverwogen keuze te maken na Eerst de Klas.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”