Astrid - 1989 - 5e Tranche

MA opleiding: Oudheidstudies, Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
Schoolvak: Klassieke talen

Van Eerst de Klas verwacht ik dat het mij zal helpen mijn ambitie te vervullen om actief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik ben er namelijk van overtuigd dat door de wisselwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, beide werkvelden gemoderniseerd, geactualiseerd en kwalitatief verbeterd zullen worden. Door ervaring op te doen in het bedrijfsleven, hoop ik nog beter in staat te zijn om leerlingen de relatie te laten zien tussen de Oudheid en de huidige maatschappij en daarmee het nut van de vakken Grieks en Latijn.

Of ik over vijf jaar nog steeds werkzaam zal zijn in het onderwijs, is moeilijk te zeggen, omdat ik ook zeer nieuwsgierig ben naar het bedrijfsleven en welke rol ik hierin kan spelen. Ik hoop in ieder geval een baan te hebben waarin ik iets kan betekenen voor anderen. Of dat op school is, in het bedrijfsleven of een combinatie van de twee, zal de tijd moeten leren.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”