Marieke - 1982 - 5e Tranche

MA opleiding: Nederlandse Taal en Cultuur
Schoolvak: Nederlands

In mijn optiek hangt goed leraarschap nauw samen met inspirerend leiderschap. Goede docenten en goede leiders steken hun nek uit en stimuleren anderen het beste uit zichzelf te halen. Ik vind het belangrijk dat jongeren kennis opdoen over de wereld waarin zij zelf leven, dat zij zich verwonderen, kritische vraagtekens plaatsen en verbanden leggen tussen de lesstof en de ‘grote wereld’. Eerst de Klas biedt mij de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen als docent en tegelijkertijd het bedrijfsleven beter te leren kennen. Ik heb heel veel zin in de komende twee jaar, in het lesgeven, het leiderschapstraject en de ontmoeting met andere trainees. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”