Quirine - 1988 - 5e Tranche

MA opleiding: Environmental Biology
Schoolvak: Biologie

Tijdens mijn bachelor en master heb ik ervaring opgedaan met het lesgeven aan leerlingen en studenten, en merkte ik dat ik hier veel voldoening uit haalde. Na mijn studie was ik daarom op zoek naar een baan waarin ik les mocht geven, maar ik wilde daarnaast graag nog extra ervaringen opdoen, zodat ik het maximale uit mijzelf kan halen. Bij het lezen van de website van Eerst de Klas kwamen deze twee facetten voor mij samen. De combinatie van leraarschap en leiderschap kan niet anders dan elkaar versterken, en zorgen voor een uitdagend pakket van ervaringen.

Over vijf jaar hoop ik een docente te zijn die, naast het inspirerend overbrengen van de lesstof, ook iemand is waar leerlingen naartoe durven gaan met hun problemen. De ervaringen die ik bij Eerst de Klas heb op gedaan, hoop ik dan ook over vijf jaar ten volste te kunnen gebruiken om zo veel mogelijk leerlingen te motiveren voor biologie, maar ook daarbuiten. Daarnaast hoop ik deels werkzaam te kunnen zijn in het bedrijfsleven, waar ik de innovatie van bedrijven hoop te stimuleren.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”