Mara - 1985 - 5e Tranche

MA opleiding: Nederlandse Letterkunde
Schoolvak: Nederlands

Als student Nederlands werd mij vaak gevraagd of ik docent zou worden. Hoewel het onderwijs me altijd heeft getrokken, vond ik die keuze niet vanzelfsprekend. De studie Nederlands was voor mij een brede oriëntatie op taal, cultuur en geschiedenis en betekende niet per definitie een carrière voor de klas. Ook na mijn studie wilde ik me breed blijven ontwikkelen en mijn kennis op verschillende gebieden inzetten. De veelzijdigheid van Eerst de Klas sprak me om die reden erg aan. De combinatie tussen onderwijs en bedrijfsleven vind ik met name interessant vanwege de wisselwerking tussen de twee werkvelden. Ik hoop in de komende jaren te ontdekken wat de twee werelden elkaar te bieden hebben en welke rol ik daarin kan vervullen.

Van Eerst de Klas verwacht ik een intensieve leerschool waarin ik veel nieuwe vaardigheden zal ontwikkelen. Ik heb ontzettend veel zin in het gevarieerde programma en kijk ernaar uit om mijn didactische en leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen. Bovendien lijkt het me erg interessant om bij verschillende bedrijven projecten uit te voeren op het gebied van duurzaamheid. In de komende twee jaar verwacht ik een duidelijk beeld te krijgen van waar mijn kwaliteiten liggen en hoe ik die kan en wil gaan inzetten in mijn verdere loopbaan.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”