Margriet - 1986 - 6e Tranche

MA opleiding: Astronomie
Schoolvak: Natuurkunde

Het programma van Eerst de Klas schept een ideaal kader om me persoonlijk te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de klas, én een echt en authentiek vak te leren. Het leraarschap is een cruciaal ingrediënt van het onderwijs, wat op haar beurt een zeer belangrijke en waardevolle plaats inneemt in de maatschappij. Ik zou hier onderdeel van willen zijn en geloof dat een goede connectie tussen docenten en bedrijven een meerwaarde creëert voor onze toekomstige generaties. Daarnaast lijkt het me een voorrecht om leerlingen te kunnen motiveren en te helpen om op hun eigen manier de wereld te ontdekken, en ze te enthousiasmeren en te laten verwonderen over de natuurkunde.

Over 5 jaar hoop ik door Eerst de Klas met veel plezier goed les te kunnen. Ik kan me voorstellen dat ik dan een deel van de week voor de klas sta, maar wat ik het andere deel van de week doe is nog een totale verassing. Het lijkt me mooi de combinatie met het onderwijs te kunnen blijven maken, bijvoorbeeld door te werken bij het ministerie van OCW of bij een bedrijf dat lesmateriaal ontwikkelt. Een andere optie is misschien wel door wat in de organisatie van mijn school te kunnen betekenen. 

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”