Mark - 1983 - 6e Tranche

MA opleiding: Biofysica
Schoolvak: Natuurkunde

Ik heb de ambitie om in het onderwijs te werken door mijn positieve ervaringen als werkcollegedocent en leraar Engels in het buitenland. Ik ben met name enthousiast over de interactie met leerlingen en het plannen van inventieve lessen.

Maar ik voel mij ook aangetrokken tot de veelzijdigheid aan taken en samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven. Daarom kijk ik uit naar de kennismaking met verschillende bedrijven en de daaropvolgende stage.

Over 5 jaar hoop ik die kennis en kunde nog te benutten om mensen bij te staan in hun ontwikkeling. Als leraar natuurkunde op een school, of door in een bedrijf bijscholingscursussen te verzorgen. 

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”