Tessa - 1990 - 7e tranche

MA opleiding: Research Master Urban Studies
Schoolvak: Aardrijkskunde

Vanaf het begin van mijn opleiding Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heb ik de interesse om lerares Aardrijkskunde te worden. Toen ik in oktober 2014 de tweejarige Research Master Urban Studies afrondde heb ik mij voorgenomen eerst werkervaring buiten de onderwijswereld op te doen. Tijdens mijn studie is mijn interesse voor de aansluiting tussen onderwijs en praktijk gegroeid. In het academische onderwijs, maar ook in het voorgezet onderwijs heb ik gemerkt dat de link tussen het onderwijs en de praktijkwereld niet de gewenste aandacht heeft en versterkt zou kunnen worden. De link tussen onderwijs en het bedrijfsleven en de rol die leraren en leidinggevenden hierin spelen interesseert mij zeer. Ik ben er van overtuigd dat de creatieve en innovatieve ideeën van leerlingen en docenten van grote waarde zijn bij de zoektocht naar oplossingen voor huidige en toekomstige vraagstukken van bedrijven en gemeenten. De combinatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven spreekt mij dan ook erg aan en heeft mij ertoe aangezet te solliciteren voor Eerst De Klas.

Over 5 jaar sta ik met één been in het onderwijs en één been in het bedrijfsleven. Ik heb nog steeds veel plezier in het lesgeven en vul dat aan met werkzaamheden in een sociale onderneming dat zich bezighoudt met (creatieve) stadsontwikkeling. Ik probeer mijn ervaringen in beide werkvelden met elkaar in contact te brengen. Tot slot heb ik een traject tot loopbaanbegeleider/professional coach afgerond dat ik zowel inzet in het onderwijs als in het bedrijfsleven. 

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”