Thomas - 1991 - 7e tranche

MA opleiding: Classics & Ancient Civilizations
Schoolvak: Klassieke talen

Ik hoop en verwacht dat Eerst De Klas mij vooral een leuke en leerzame tijd zal brengen. Ik heb voor dit traineeship gekozen, omdat ik me op die manier tussen mensen bevind die ook méér willen halen uit de kansen die ze geboden worden. Zo kunnen we van elkaar leren, wat mooie vondsten en momenten kan opleveren. De link met het bedrijfsleven kan een beginnend docent vele gevarieerde invalshoeken bieden.

Over vijf jaar hoop ik mij te hebben ontwikkeld tot een veelzijdige en inspirerende docent, waar de leerlingen van op aan kunnen. Ik hoop succesvol binnen een sectie te kunnen functioneren, en door middel van de uit het leiderschapsprogramma opgedane kennis een leidinggevende rol op me te hebben genomen.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”