Stefan - 1988 - 7e tranche

MA opleiding: Architecture, Urbanism & Building sciences
Schoolvak: Onderzoek & Ontwerpen met wiskunde

Mijn verwachting is dat Eerst De Klas een uitdaging zal zijn: op persoonlijk en intellectueel vlak. Een uitdaging waardoor ik mezelf beter zal leren kennen en waarbij ik mee kan bouwen aan iets groters. Daarbij hoop ik dat Eerst de Klas nieuwe betrekkingen mogelijk maakt tussen het bedrijfsleven en het onderwijs waar beiden van kunnen groeien.

Het is altijd moeilijk om voorspellingen over de toekomst te doen, zeker over vijf jaar. Maar ik hoop dan werkzaam te zijn in een uitdagende omgeving waarbij ik de kennis en vaardigheden die ik o.a. op heb gedaan tijdens Eerst De Klas kan toepassen en verfijnen. Of dit in het onderwijs zal zijn, daarbuiten of een combinatie van beiden zal nog moeten blijken. Ik denk alleen met zekerheid te kunnen zeggen dat ik geen spijt zal hebben van mijn sollicitatie bij Eerst De Klas.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”