Roel - 1985 - 4e Tranche

MA opleiding: Molecular and Cellular Life Sciences
Schoolvak: Scheikunde

Pas op het laatste moment heb ik besloten mee te doen met de selectierondes voor Eerst de Klas, eigenlijk was ik van plan om te gaan promoveren. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en het veelzijdige programma sprak me enorm aan. Tijdens de selecties raakte ik nog enthousiaster en besefte me dat dit was wat ik de komende twee jaar wilde doen.

Ik heb werkelijk geen idee hoe mijn leven er over vijf jaar uitziet en dat vind ik fantastisch. Wel denk ik dat de mogelijkheden open zullen liggen na afronding van dit programma en dat ik de opgedane ervaringen goed zal kunnen gebruiken. Ik hoop dan in ieder geval nog een veelzijdig en uitdagend leven te leven.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”