Kiki - 1986 - 7e tranche

MA opleiding: Geschiedenis en Wijsbegeerte
Schoolvak: Geschiedenis

Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door het thema spel en deze fascinatie motiveert me voor Eerst De Klas. Wanneer we spreken over spel kan het gaan over een veilig afgebakende, of vrije ruimte met vaste regels waarbinnen gespeeld wordt. Een ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Laat ik als voorbeeld een lesuur in het klaslokaal nemen. Spel is hiervoor leerlingen de voorwaarde om te kunnen leren. We zouden het spelen ook kunnen zien als een activiteit bij uitstek waarmee intellectuele en creatieve capaciteiten ten volste benut kunnen worden. Zoals in een bedrijf waar werknemers worden gestimuleerd zichzelf, het team en het product tot de maximale ontplooiing te brengen.

In de nabije toekomst zou ik me graag meer in onderwerp spel binnen de context van de klas en het bedrijf willen verdiepen. Het programma van Eerst De Klas biedt hiervoor een uitgelezen kans. Ik denk dat ik bij Eerst De Klas zal leren om goed te kijken naar hoe spelprocessen zich binnen complexe situaties ontspinnen, zowel binnen het klaslokaal als in het bedrijfsleven. 

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”