Anouk - 1992 - 8e tranche

Werken in het onderwijs heb ik lang beschouwd als een mogelijke tweede carrière. Mijn doel is om ervaringen die ik opdoe in het bedrijfsleven te delen met de leerlingen. Als zij-instromer wil ik op die manier het vak Frans interessanter maken en de leerlingen laten inzien dat kennis van de Franse taal van toegevoegde waarde is, ongeacht hun studie- en beroepskeuze. Het Eerst De Klas-programma heeft deze elementen in zich. Op die manier is mijn meerjarenplan een tweejarenplan geworden.

Tijdens twee jaar Eerst De Klas hoop ik mijzelf te kunnen ontwikkelen tot een goede docent. Ik verwacht dat het leiderschapsprogramma mij zal helpen om mijn lessen Frans interessanter en leerzamer te maken. Het is mijn doel om het vak Frans in een bredere context te plaatsen en om de lessen aan te laten sluiten bij de huidige, digitale maatschappij en daarmee bij de levenswereld van de leerlingen.

Over vijf jaar verwacht ik nog steeds voor de klas te staan als docent. Het lesgeven op een middelbare school zou ik dan willen combineren met het geven van taaltrainingen aan volwassenen. Idealiter doe ik dat laatste als zelfstandig ondernemer, naast een parttime baan in het onderwijs. Dankzij deze combinatie blijf ik in contact met jongeren en met de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, terwijl ik ook mijn eigen bedrijf kan ontwikkelen.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”