Jacob - 1990 - 8e tranche

Het onderwijs is mooi. Ik geniet ervan om leerlingen iets leren over mijn vakgebied en hen vormen tot goede burgers. Tegelijkertijd denk ik dat er nog veel te winnen is als het gaat om de interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Leerlingen weten niet zo goed was ze later met het geleerde kunnen. Eerst De Klas is een mooi programma wat mij handvatten biedt om het bedrijfsleven en het onderwijs te combineren.

Ik verwacht van Eerst De Klas dat ik me binnen dit programma kan ontwikkelen tot een uitstekend docent, die feeling heeft met het bedrijfsleven. Ik hoop dat ik mijn leerlingen daarin mee kan nemen en hen laten zijn dat je met het vak natuurkunde echt hele gave dingen kunt doen. In een zin samengevat verwacht ik veel te gaan leren binnen Eerst De Klas.

Over vijf jaar ben ik een hybride docent die zowel het onderwijs als het bedrijfsleven weet te combineren. Op een zodanige manier dat zowel het bedrijfsleven en mijn school daarvan profiteren en beide het nut zien van docenten die deze combinatie ambiëren.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”