Jeffrey - 1992 - 8e tranche

Van jongs af aan heb ik interesse gehad voor alles wat in beweging was. Vanaf de derde van de middelbare school was het daarom ook al duidelijk dat ik werktuigbouwkunde zou gaan studeren. Tijdens mijn master Mechanical Engineering heb ik, naast het studeren, verschillende mensen om me heen geholpen met bijlessen wiskunde, rekenen, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast ben ik al jaren actief als leiding van een groep scouts. Deze twee ambities zijn perfect te combineren binnen Eerst De Klas en daarom sta ik nu voor de klas!

De komende twee jaar verwacht ik uiteraard veel didactische en pedagogische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast hoop ik aan de slag te kunnen met het enthousiasmeren van leerlingen voor exacte vakken en hen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de techniek. Op persoonlijk vlak verwacht ik de leider in mezelf te vinden en deze naar boven te laten komen wanneer het nodig is.

Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven boeien me ontzettend. Het lijkt me heel mooi om mijn ervaringen uit het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven uit te wisselen met leerlingen om hen het nut van hun schoolvakken te laten inzien. Het vak Onderzoek & Ontwerpen biedt mij de perfecte mogelijkheid om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Over 5 jaar hoop ik daarom als Technator actief te zijn in het onderwijs, wellicht gecombineerd met een baan in het bedrijfsleven.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”