Peter - 1986 - 8e tranche

Al sinds mijn eigen middelbareschooltijd kijk ik op naar docenten en droom ik ervan er zelf eentje te zijn. Ik werd het meest geïnspireerd door docenten die vol liefde over hun vak konden vertellen, en die ons actief betrokken bij discussies over actuele onderwerpen. De meeste indruk maakten docenten die een natuurlijk overwicht hadden, waardoor je als leerling respect voor hen had en je je zeer serieus genomen voelde. Zo’n leraar zou ik ook graag willen zijn. Eerst De Klas biedt een unieke kans om naast mijn opleiding tot leraar ook meer te leren over leiderschap. Dat kan me helpen om mijn eigen leiderschapskwaliteiten te versterken en meer te bereiken met mijn ideeën over het natuurwetenschappelijk onderwijs.

Binnen het traineeship hoop ik naast het verwerven van mijn bekwaamheid in het onderwijs ook mijn leiderschapskwaliteiten te versterken. Ik kijk heel erg uit naar het werken met een groep andere ambitieuze jonge academici die mijn passie voor onderwijs delen en allen vanuit een heel verschillende achtergrond en opleiding aan de slag gaan met maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken en uitdagingen. Ten slotte hoop ik door de ervaringen in het bedrijfsleven de inhoud van mijn lessen nog aansprekender en relevanter te maken.

Over vijf jaar heb ik inmiddels behoorlijk wat onderwijservaring opgedaan. Met dank aan mijn netwerk binnen onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap hoop ik bij te kunnen dragen aan versterking van het natuurwetenschappelijk onderwijs in Nederland - niet alleen binnen mijn eigen klas maar ook in een breder kader. 

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”