Sophie - 1989 - 8e tranche

Terwijl ik zocht naar een mogelijke balans tussen het bedrijfsleven en het onderwijs had het Eerst De Klas Traineeship met zijn unieke programma mij al gauw in z’n greep. Gedurende mijn gehele studententijd heb ik in verschillende vormen wiskundeles gegeven; van privé bijles tot werkcolleges en van korte lessen tot dagenlange bootcamps. Het is iets waar ik altijd veel belang aan heb gehecht en met heel veel plezier heb gedaan. Het uitgangspunt van mijn lessen is vooral om mensen met de leuke en zeer veelzijdige kant van wiskunde kennis te laten maken en zodoende dat wat “enge” imago dat bij sommigen overheerst op te poetsen.

Omdat ik het bedrijfsleven niet geheel de rug wilde toekeren, onder andere vanwege het feit dat mijn studie mij daar ook in hoge mate voor heeft klaargestoomd, zag ik in het programma dat Eerst De Klas aanbiedt de perfecte mogelijkheid. Ik verwacht dat er gedurende dit traject vele momenten zullen komen waarin ik mezelf tegenkom en mij op allerlei vlakken ontwikkel. Niet alleen op pedagogisch en didactisch gebied, maar ook daarbuiten gedurende de leiderschapsdagen en terwijl ik voor de klas sta. Dat maakt Eerst De Klas tot een bijzonder veelzijdig en leerzaam traject.

Op dit moment heb ik nog geen goed beeld van wat ik precies aan het doen ben over vijf jaar; wellicht sta ik het grootste deel van de week voor de klas en werk het overige deel aan mijn eigen bedrijf.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”