Milou - 1987 - 4e Tranche

MA opleiding: Grieke en Latijnse Taal en Cultuur
Schoolvak: Klassieke Talen

Ik verwacht de komende twee jaar in het bedrijfsleven kennis en ervaringen op te doen die voor mij als classica niet vanzelfsprekend binnen bereik liggen. Ik hoop dat Eerst de Klas als springplank kan fungeren om erachter te komen waar mijn talenten en kwaliteiten liggen, en in hoeverre ik die ook buiten het onderwijs kan inzetten. Voor mij betekenen de komende twee jaar vooral horizonverbreding.

Over vijf jaar hoop ik met veel voldoening, enthousiasme en bekwaamheid Grieks en Latijn te geven op een middelbare school. Maar misschien wel als parttimer, omdat de zakenwereld ook lonkt en ik met mijn kennis van taal als bijvoorbeeld communicatieadviseur aan de slag zou kunnen gaan.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”