Mareille - 1988 - 3e Tranche

MA opleiding: Nederlandse taal en cultuur
Schoolvak: Nederlands

Via Eerst de Klas verwacht ik meer inzicht te krijgen in wat ik kan betekenen voor de verschillende bedrijfstakken en verwacht ik met name meer inzicht te krijgen in wie ik ben en wat ik kan. De komende twee jaar zullen heel intensief, leerzaam en leuk zijn. Via Eerst de Klas hoop ik over twee jaar dichter bij de keuze tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te zijn. 

Hoe ik mijn leven over vijf jaar zie? Met dezelfde onbevangenheid als vandaag, maar met meer kennis, inzicht en wijsheid.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”