Matthijs - 1982 - 1e tranche

MA opleiding: Natuurkunde
Schoolvak: Natuurkunde
 
Tijdens mijn studie had ik vooral te maken met de theoretische kant van natuurkunde. Als je vervolgens gaat werken op de universiteit, zul je vooral bezig zijn met onderzoek en enigszins met onderwijs. Voor mij is dat te individueel, te weinig concreet. Ik wil graag meer onderwijs geven en ook het bedrijfsleven trekt me erg. Van Eerst de Klas spreekt me de uitdaging en de persoonlijke ontwikkeling die je zult doormaken erg aan. Ook vind ik onze groep spannend: we zijn heel verschillende mensen die vanuit uiteenlopende disciplines en met verschillende motivaties meedoen met Eerst de Klas. Ik vind het fijn om in het onderwijs mensen enthousiast te maken voor natuurkunde, een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van het vak en breder: aan bèta in het onderwijs. Daarin ben ik best idealistisch.
 
Over vijf jaar zou het ideaal zijn om zowel een functie te hebben in een bedrijf, bijvoorbeeld Shell, waarbij ik intellectueel wordt uitgedaagd, als werkzaam te zijn in het onderwijs. Ik hoop dan een goede docent te zijn die niet meer zo zenuwachtig de les in gaat en die zijn bagage bij Shell kan toepassen in het onderwijs.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”