Klaas - 1986 - 5e Tranche

MA opleiding: Strategic Product Design
Schoolvak: Onderzoek & Ontwerpen met natuurkunde

Ik zou mezelf omschrijven als een maatschappelijk betrokken persoon. Les geven en mensen dingen leren is één onderdeel van mijn "ik-verbeter-de-wereld-plan". Vanuit mijn studie wil ik graag (maatschappelijke) meerwaarde creëren. Jonge mensen inspireren dan wel niet motiveren mooie dingen te doen is mijn doel.

Van EDK verwacht ik een intensieve en heel gevarieerde twee jaar. Veel verschillende mensen en ervaringen die, ongeacht mijn verdere loopbaan, altijd een meerwaarde zullen hebben voor mij als persoon.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”