Event

DE LERAREN VAN NU

Het eindevent van Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship vond plaats op 28 juni 2018 in De Fabrique in Utrecht. 

Deze middag begon met een plenaire opening met de founding fathers van EDK en OTS – Beatrice Boots (PBT), Hans Dijkman (Philips) en Sjoerd Slagter (voormalig voorzitter VO-raad). Daarna gingen aanwezigen aan de slag in verschillende workshops: in gesprek met hybride docenten, een over de streep debat, de expertises van OTS'ers, etc. Tijdens de afsluiting droeg Boy Vissers een column voor en presenteerden we het magazine 'Klasse'.