Veelgestelde vragen

• Trainees die kosteloos hun denkkracht inzetten op een voor uw organisatie relevant thema;
• Contact met brede groep excellente en maatschappelijk betrokken recent afgestudeerden;
• Ontwikkeling van eigen medewerkers die trainees begeleiden;
• Profilering als maatschappelijk verantwoorde onderneming;
• Zichtbaarheid d.m.v. logovermelding communicatiemiddelen Eerst De Klas.

Bedrijven weten dat ze een 'mentale’ en ‘concrete’ bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de leraren en leiders van de toekomst. Een middel hiertoe is het leiderschapsprogramma dat bestaat uit een bedrijfsbezoek met masterclass en het laten uitvoeren van een project binnen het bedrijf gedurende negen maanden. Lees hieronder meer over hetgeen wat van de bedrijven wordt gevraagd.

Jaarlijks vinden er twee tot drie bijeenkomsten plaats waarvoor alle betrokken partijen worden uitgenodigd. Voorbeelden zijn het afscheid van een tranche of de afronding van de projecten in de vorm van presentaties.

Kort samengevat wordt het volgende van een organisatie gevraagd:

• Eén masterclass per jaar waarin de trainees op interactieve wijze kennismaken met uw organisatie en het projectvoorstel gepresenteerd krijgen;
• Begeleiding van twee of drie trainees die het projectvoorstel één dag per week uitwerken (ca. 230 klokuren inzet per Eerst De Klas trainee);
• Een contactpersoon die (via e-mail of telefonisch overleg) bereikbaar is voor afstemming van de planning en programmering van het leiderschapsprogramma';
 

De achtergronden van de twee of drie trainees die het project binnen de organisatie gaan uitvoeren zijn heel verschillend. Dit kan uiteenlopen van filosofie tot natuurkunde en van klassieke talen tot scheikunde. De trainees maken zelf, na het volgen van de masterclasses bij de organisaties, een onderlinge verdeling van de trainees en projecten. De organisatie heeft hier geen invloed op. De ervaring leert dat juist de verscheidenheid aan achtergronden en verschillende denkwijzen een positieve uitwerking heeft op het project.

Helaas gaat Eerst De Klas stoppen. Daarom kunnen wij helaas geen nieuw partnerschap meer aangaan. Momenteel wordt er gewerkt aan een herontwerp van het traineeship. Meer info vindt u op www.traineesinhetonderwijs.nl