Veelgestelde vragen

De opbrengst voor de school is meerduidig:
- Twee jaar lang parttime de beschikking over een excellente academicus (60% in eerste jaar, 80% in tweede jaar) welke ingezet breed kan worden als docent en bijvoorbeeld als onderzoeker. De EDK’ers worden tot nu toe voor veel andere taken ingezet, zoals het opzetten van een nieuwe sectie (bv. O&O), een coördinerende rol in een project of het aanjagen van veranderingen en vernieuwingen binnen de school.
- Een nieuwe impuls voor het onderwijs en docentencorps, wat past binnen een duurzaam en strategisch HRM beleid (waarbij gedacht kan worden aan talentmanagement en een oplossing voor de vergrijzingsprobleem).
- Een bijdrage in het vervullen van moeilijk vervulbare vacatures.
- De mogelijkheid een netwerk op te bouwen met bedrijfsleven en universiteiten.
- Een bijdrage aan de verbetering van het imago van een baan in het onderwijs.
- Deze docent brengt inhoud, context en contactpersonen uit het bedrijfsleven de school in en geeft daarmee de leerlingen een breed perspectief mee.

Van de eerste vier lichtingen had 81% eind 2014 nog een aanstelling in het onderwijs (47% fulltime, 34% in een gecombineerde aanstelling). Kijken we enkel naar de vierde lichting, die in juni 2014 het programma heeft afgerond, dan zien we dat op dit moment nog 76% fulltime werkzaam in het VO. Het aantal alumni met een hybride aanstelling is 19% bij de vierde lichting. 

De in maart 2016 geselecteerde kandidaten hebben inmiddels een werkplek gevonden om in augustus 2016 te starten. Er zullen geen nieuwe trainees meer worden aangenomen, omdat Eerst De Klas gaat stoppen. Momenteel wordt er gewerkt aan een herontwerp van het traineeship. Meer info vindt u op www.traineesinhetonderwijs.nl

De school neemt een deelnemer gedurende twee jaar in dienst. De deelnemer krijgt in het eerste jaar van het traject een aanstelling op basis van 0.8 fte o.b.v. LB1 en kan door de school voor 0.6 fte worden ingezet. Het tweede jaar krijgt de deelnemer een fulltime aanstelling (1.0fte) o.b.v. LB2 en is deze voor 0.8 fte inzetbaar door de school. De school ontvangt gedurende het traject een vergoeding vanuit de zij-instroomsubsidie. De totale zij-instroomsubsidie bedraagt 20.000 euro per deelnemer en uit deze vergoeding worden zowel de lerarenopleiding, het leiderschapsprogramma en de tegemoetkoming voor de scholen betaald. De school ontvangt voor de begeleiding en compensatie voor de extra betaalde fte waardoor de deelnemer niet kan worden ingezet, voor het totale traject €11.000 euro van de zij-instroomsubsidie.