Voordelen voor de school

Momenteel zijn ruim 200 middelbare scholen betrokken bij Eerst De Klas, verdeeld over heel Nederland.

Voordelen van Eerst De Klas voor een school

 • Twee jaar lang de beschikking over een excellente academicus welke breed ingezet kan worden binnen een school als docent of bijvoorbeeld onderzoeker;
 • Een nieuwe impuls voor het onderwijs en docentencorps, wat past binnen een duurzaam en strategisch HRM beleid en een school als lerende organisatie;
 • Een bijdrage aan het vervullen van (moeilijk vervulbare) vacatures;
 • De mogelijkheid een netwerk op te bouwen met toonaangevende organisaties in Nederland;
 • Een bijdrage aan de verbetering van het imago van een baan in het onderwijs;
 • De mogelijkheid om met ambitieuze high potentials te werken.

Uit een impactmeting van onderzoeksbureau Dialogic (eind 2014) blijkt tevens dat:

 • Scholen over het algemeen zeer tevreden zijn over het programma: 91% van de respondenten zou (zeer) waarschijnlijk weer deelnemen aan EDK in de toekomst;
 • De meerderheid van de respondenten geeft een positief oordeel over de opbrengsten van het programma EDK voor hun school:
 1. Het vervullen van een vacature voor een eerstegraads docent door een kandidaat met overwegend uitgesproken positieve papieren (jong, enthousiast, zeer gemotiveerd en initiatiefrijk). Op een aantal scholen is een EDK’er – of inmiddels alumnus – doorgestoten naar een meer leidinggevende positie, bijvoorbeeld sectievoorzitter;
 2. De opbrengst van de deelname aan EDK ook een afgeleid karakter; EDK’ers nemen naast het lesgeven ook allerlei neventaken op zich met de nodige spin-off en leerervaringen naar andere collega’s en secties. Zo brengen ze frisse, nieuwe ideeën, inzichten en inspiratie in onderwijskundige projecten in, bijvoorbeeld in nieuwe vakken (O&O, Technasium, contacten met bedrijfsleven) of bij de ontwikkeling van een excellentieprogramma.
 • Van de alumni (tranche I t/m IV) blijkt 81% werkzaam te zijn in het onderwijs, waarvan 34% een parttime aanstelling in combinatie met een andere functie buiten het onderwijs.
 • Een groot deel van de huidige deelnemers (tranche V) denkt na afloop te kiezen voor het onderwijs: 91% van de respondenten uit tranche V heeft de intentie om na afloop voor de klas te blijven staan.