Het traineeprogramma Eerst de Klas

Eerst De Klas is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs. Het traineeship was mede geïnspireerd op internationale bewegingen als TeachFirst (UK) en Teach for America. Jaarlijks werden de beste recent afgestudeerde academici geselecteerd door een commissie waarin ook deelnemende organisaties participeerden. De trainees kregen de kans twee jaar les te geven en tegelijkertijd leiderschapscompetenties in het bedrijfsleven te ontwikkelen. Eerst De Klas stimuleerde zo talentontwikkeling en bood brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom.

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

Lerarenopleiding Het eerste jaar gingen de trainees één dag per week naar de lerarenopleiding, die werd afgerond met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Een baan op een middelbare school Het eerste jaar werkten de trainees drie dagen per week op een middelbare school in Nederland. Het tweede jaar, na afronding van de lerarenopleiding, was dit vier dagen per week. 

Introductieperiode Deze periode startte in augustus en bestond uit workshops, trainingen, schoolbezoeken, colleges en andere voorbereidende activiteiten die gerelateerd zijn aan werken in het onderwijs. 

Leiderschapsprogramma Elke vrijdag gedurende twee jaar werd ingevuld en ingericht door bedrijven en organisaties in Nederland. Concreet bestond het programma uit een oriëntatiemodule, masterclasses bij organisaties, trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het uitvoeren van een project en een gezamenlijke afsluitende opdracht.